Çeviri Hizmetleri

Diğer Hizmetler

Nest’te, tüm ekibin dilinden düşürmediği iki kelime vardır; kalite ve hız. Bulunduğumuz sektörde ve diğer sektörlerde zamanın ne kadar değerli olduğunu, kaliteyi bulmanın ise bir o kadar zor olduğunu biliyoruz. Bu nedenle hizmetlerimizi tasarlarken, ekibimizin bu iki değerli parametreyi bir araya getirebileceği uzmanlık alanlarını seçtik.

Nest, yoğunlaştığı dil hizmetlerinin yanı sıra, farklı disiplinlerde eğitim ve deneyime sahip ekibi ile, içerik oluşturma, içerik pazarlaması, redaksiyon, deşifre gibi tamamlayıcı hizmetler, simultane ve ardıl çeviri gibi yerinde verilen hizmetler de sunar.

İçerik Oluşturma
Redaksiyon
Deşifre
Simultane & Ardıl Çeviri

Çeviri Süreci

 • Başlangıç

  Öncelikle, çevirisi yapılacak metin müşteriden e-posta, basılı belge veya faks yöntemi ile alınır.

 • Projelendirme

  Alınan iş için, proje yöneticisi tarafından tercüme dili, metnin konusu ve alanı, işin büyüklüğü ve teslim tarihi gibi değişkenlere bağlı olarak tercüman ataması yapılır.

 • Araştırma & Terminoloji Çalışması

  İş için belirlenen tercüman aracılığı ile öncelikle metin üzerinde bir ön çalışma yapılır. Bu ön çalışma, konu hakkında araştırma yapmayı ve terminoloji çalışmasını içerir.

 • Çeviri & Yerelleştirme Süreci

  Alınan işin tercümesi optimum kaliteyle ve en hızlı şekilde nitelikli bir tercüman tarafından yapılır.

 • Kalite Kontrol Süreci

  İyi bir zaman yönetimi ile metnin müşteriye gönderilmeden önce kontrolü için bir süre ayrılmıştır. Proje için atanan redaktör tercüme edilen belgede dilin kullanımı ve anlam açısından inceleme ve revizyon yapar.

 • DTP/Tasarım

  Belgenin düz metinden farklı bir formatta alınmış olması, işleme alınan dosya içerisinde tasarım elementlerinin bulunması halinde. Çeviri işleminin tamamlanmasının ardından, müşterinin talebi üzerine belge alındığı biçimde tekrar tasarlanır, yazılar ve tasarım öğeleri belgenin son haline göre yeniden konumlandırılır.

 • Son Okuma & Teslim

  Redaktör incelemesinden sonra uzman editör tarafından metnin son okuması yapılır ve tamamlanan proje müşteriye talep edilen formatta sunulur.