kapak-son
, ,

Trados Ayarları Nasıl Optimize Edilir?

Trados Ayarları Nasıl Optimize Edilir?

trados ayarları

 

 

 

 

 

 

File öğesinden, Options seçeneğine tıklayarak ayarlar kısmına giriyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

trados ayarları

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu ekranda Editor, Language Pairs ve Translation Memories View öğelerinde değişiklikler yapacağız.

 

 

 

 

 

 

trados ayarları

Sol tarafta Editor öğesi seçiliyken;

Startup kısmından Trados açıldığında üzerinde çalışılan son projenin açılıp açılmayacağını,

Show whitespace characters ile boşluk yerine nokta kullanımını,

Center active row ile çevirisi yapılan segmentin çeviri ekranında ortalanmasını,

AutoSave ile de belgenin hangi aralıklarla otomatik olarak kaydedileceğini ayarlayabiliriz.

trados ayarları

Sol tarafta Spelling öğesi seçiliyken;

– Yazım Denetimi araçlarından Hunspell veya MS Word arasında tercih yapabiliriz.

– Ayrıca yazım denetimi yapılmasını istemediğimiz kısımları da alt kısımda bulunan ignore seçeneklerini işaretleyerek ile belirleyebiliriz.

– Sadece kelime özelliklerine göre değil segment tiplerine göre de yazım denetimi uygulanmayacak kısımları seçebiliriz.

Resim3

Sol tarafta Translation Results Window öğesi seçiliyken;

– Çeviri belleğinden gelen verilerin görüntülendiği bölümde kaç adet sonuç görüntüleneceğini,

– Alt kısımdan ise bu verilerin fontunu ayarlayabiliriz.

Resim4

Sol tarafta Concordance Search Window öğesi seçiliyken;

– İlk seçili öğe ile çeviri belleğinde belirlediğimiz yüzdelik sınırlar dahilinde değer bulunamaması halinde concordance araması yapılmasını sağlar.

– Bu arama yapıldığında gösterilecek sonuç sayısını ve gösterilecek sonuçların font ayarlarını da bu pencereden yapabiliriz.

Resim5

Sol tarafta Font Adaptation öğesi seçiliyken;

Adapt Font Sizes öğesini seçerek Çalışma Dosyasındaki görünüm boyutunu seçebilir ve harfleri daha küçük ya da daha büyük yapabiliriz.

– Bu ayar aynı zamanda View sekmesi altında da bulunur ve çeviri sırasında hızlıca ve kolaylıkla değiştirilebilir.

Resim6

Sol tarafta Automation öğesi seçiliyken;

– İşaretli olan ayarın onay kutusunu işaretleyerek, Çalışma dosyasında çalışırken, TM’de eşleşme bulunmadığı durumlarda kaynak metnin otomatik olarak hedef metne kopyalanıp kopyalanmayacağını belirleyebiliriz.

Resim7

Sol tarafta Auto-Propagation öğesi seçiliyken;

– Auto Propagation, yani çevrilen segment verisinin aynı segmentlere otomatik kopyalanması özelliğini, etkin veya devre dışı olarak ayarlayabiliriz.

– Hemen altından otomatik kopyalanacak öğenin eşleşme oranını ayarlayabiliriz.

– İkinci seçenek ile auto-propagation işleminin onaylı segmentlere uygulanıp uygulanmayacağını ayarlayabiliriz.

– Üçüncü seçenek ile auto-propagation yapılan segmentin otomatik olarak onaylanıp onaylanmayacağını ayarlarız.

– Auto propagation yapılacak segment bulunduğunda yazılım vereceği tepkiyi ise Prompt User kısmından ayarlayabiliriz.

Resim8

Sol tarafta Language Pairs / All Language Pairs / Translation Memory and Automated Translation / Search öğesi seçiliyken;

– Translation sekmesinden ilk işaretli kısımdan, %100 eşleşme bulunduğunda dahi çeviri belleğindeki diğer eşleşmelerin bulunmasını ve gösterilmesini sağlayabiliriz. Tutarlılık açısından kullanılması yararlı olabilir.

– Hemen altındaki seçenek ile de kaynak metnin hem proje TM’inde hem de ana TM’de aranmasını sağlar.

Concordance kısmından ise yine eşleşme yüzdesini ve sayısını ayarlayabiliriz.Resim9

Sol tarafta Translation Memories View öğesi seçiliyken;

– Eşleşmelerin görüntülenme şeklini ayarlayabiliriz.

– Boşlukların boşluk olarak mı yoksa nokta şeklinde görüntüleneceğini belirlemek için whitespace characters’ı etkinleştirebiliriz.

Font size bölümünden görüntülenecek eşleşmelerin boyutunu da ayarlamak mümkündür.