kapak-son
,

Trados Pre-Translate Özelliği Nasıl Kullanılır?

Trados Pre-Translate Özelliği Nasıl Kullanılır ve Ayarları Nasıl Yapılır?

trados pre-translate özelliği

Trados Pre-Translate Özelliği (Ön-çeviri) ayarlarını değiştirmek için:

Solda gösterildiği gibi proje aktif olarak seçiliyken

(Proje üzerine çift tıklayarak seçebilirsiniz) Projects görünümünden

veya

Editor görünümden Project Settings öğesine tıklıyoruz.

trados pre-translate özelliği

Project Settings’e girdikten sonra;

Language Pairs > (Dil Çifti) > Batch Processing > Pre-Translate File öğesine giriyoruz.

Bu ekranda, TM kullanılarak yapılacak ön çevirinin nasıl gerçekleşeceğini ayarlayacağız.

Bu ekranda yapılan ayarlar aynı zamanda Batch Tasks öğesinden Pre-Translate öğesini seçtiğimizde de yapılabilir.

trados pre-translate özelliği

Minimum eşleşme oranı varsayılan olarak %100’dür ve bu şekilde kullanılması önerilir.

Override kısmında 3 seçenek bulunuyor:

1- %100 olmasına rağmen çeviriyi değiştirmezsiniz.

2- Yalnızca daha yüksek eşleşme oranına sahip çeviriler işlenir.

3- Daha önce %100 olarak çevrilse de segmente verileri işler.

  1. seçenek bölünen cümlelerin olduğu bölümlerde sorun yaşamanıza neden olabilir. Örn. şöyle 2’ye bölünmüş segmentler olduğunu düşünelim.

[Close]  [Open]

[the door.]  [the door.]

İlk örnek, [Kapıyı] [kapat.] şeklinde çevrildi, pre-translate yaptığımızda 2. cümlenin sonuna da [kapat.] şeklinde otomatik çeviri yapılır.

Bu nedenle pre-translate yapılan segmentlerin otomatik confirm edilmemesi önerilir ve daha güvenlidir.

trados pre-translate özelliği

Çalışma dosyası üzerinde TM’den gelen

%100’lerin;

Onaylanması için 1. onay kutusunu,

Kilitlenmesi için 2. onay kutusunu,

Context match’lerin;
Onaylanması için 3. onay kutusunu,

Kilitlenmesi için 4. onay kutusunu işaretliyoruz.

Eşleşme bulunamadığında hedef segmentin boş mu bırakılacağına yoksa kaynak dildeki metnin mi ekleneceğine dair bir kısımda bu onay kutularının hemen altında mevcut.