, ,

Trados Ayarları Nasıl Optimize Edilir?

Trados Ayarları Nasıl Optimize Edilir?

trados ayarları

 

 

 

 

 

 

File öğesinden, Options seçeneğine tıklayarak ayarlar kısmına giriyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

trados ayarları

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu ekranda Editor, Language Pairs ve Translation Memories View öğelerinde değişiklikler yapacağız.

 

 

 

 

 

 

trados ayarları

Sol tarafta Editor öğesi seçiliyken;

Startup kısmından Trados açıldığında üzerinde çalışılan son projenin açılıp açılmayacağını,

Show whitespace characters ile boşluk yerine nokta kullanımını,

Center active row ile çevirisi yapılan segmentin çeviri ekranında ortalanmasını,

AutoSave ile de belgenin hangi aralıklarla otomatik olarak kaydedileceğini ayarlayabiliriz.

trados ayarları

Sol tarafta Spelling öğesi seçiliyken;

– Yazım Denetimi araçlarından Hunspell veya MS Word arasında tercih yapabiliriz.

– Ayrıca yazım denetimi yapılmasını istemediğimiz kısımları da alt kısımda bulunan ignore seçeneklerini işaretleyerek ile belirleyebiliriz.

– Sadece kelime özelliklerine göre değil segment tiplerine göre de yazım denetimi uygulanmayacak kısımları seçebiliriz.

Resim3

Sol tarafta Translation Results Window öğesi seçiliyken;

– Çeviri belleğinden gelen verilerin görüntülendiği bölümde kaç adet sonuç görüntüleneceğini,

– Alt kısımdan ise bu verilerin fontunu ayarlayabiliriz.

Resim4

Sol tarafta Concordance Search Window öğesi seçiliyken;

– İlk seçili öğe ile çeviri belleğinde belirlediğimiz yüzdelik sınırlar dahilinde değer bulunamaması halinde concordance araması yapılmasını sağlar.

– Bu arama yapıldığında gösterilecek sonuç sayısını ve gösterilecek sonuçların font ayarlarını da bu pencereden yapabiliriz.

Resim5

Sol tarafta Font Adaptation öğesi seçiliyken;

Adapt Font Sizes öğesini seçerek Çalışma Dosyasındaki görünüm boyutunu seçebilir ve harfleri daha küçük ya da daha büyük yapabiliriz.

– Bu ayar aynı zamanda View sekmesi altında da bulunur ve çeviri sırasında hızlıca ve kolaylıkla değiştirilebilir.

Resim6

Sol tarafta Automation öğesi seçiliyken;

– İşaretli olan ayarın onay kutusunu işaretleyerek, Çalışma dosyasında çalışırken, TM’de eşleşme bulunmadığı durumlarda kaynak metnin otomatik olarak hedef metne kopyalanıp kopyalanmayacağını belirleyebiliriz.

Resim7

Sol tarafta Auto-Propagation öğesi seçiliyken;

– Auto Propagation, yani çevrilen segment verisinin aynı segmentlere otomatik kopyalanması özelliğini, etkin veya devre dışı olarak ayarlayabiliriz.

– Hemen altından otomatik kopyalanacak öğenin eşleşme oranını ayarlayabiliriz.

– İkinci seçenek ile auto-propagation işleminin onaylı segmentlere uygulanıp uygulanmayacağını ayarlayabiliriz.

– Üçüncü seçenek ile auto-propagation yapılan segmentin otomatik olarak onaylanıp onaylanmayacağını ayarlarız.

– Auto propagation yapılacak segment bulunduğunda yazılım vereceği tepkiyi ise Prompt User kısmından ayarlayabiliriz.

Resim8

Sol tarafta Language Pairs / All Language Pairs / Translation Memory and Automated Translation / Search öğesi seçiliyken;

– Translation sekmesinden ilk işaretli kısımdan, %100 eşleşme bulunduğunda dahi çeviri belleğindeki diğer eşleşmelerin bulunmasını ve gösterilmesini sağlayabiliriz. Tutarlılık açısından kullanılması yararlı olabilir.

– Hemen altındaki seçenek ile de kaynak metnin hem proje TM’inde hem de ana TM’de aranmasını sağlar.

Concordance kısmından ise yine eşleşme yüzdesini ve sayısını ayarlayabiliriz.Resim9

Sol tarafta Translation Memories View öğesi seçiliyken;

– Eşleşmelerin görüntülenme şeklini ayarlayabiliriz.

– Boşlukların boşluk olarak mı yoksa nokta şeklinde görüntüleneceğini belirlemek için whitespace characters’ı etkinleştirebiliriz.

Font size bölümünden görüntülenecek eşleşmelerin boyutunu da ayarlamak mümkündür.

,

Trados Proje Paketi Nasıl Oluşturulur?

Trados Proje Paketi Nasıl Oluşturulur?

Hazırlamış olduğumuz projeyi Create Project Package öğesinden Proje Paketi haline getirebilir ve çevirmene gönderebiliriz.

Ya da daha üst düzey kullanıcılar için Open Project folder öğesinden proje klasörüne giderek hedef dildeki Xliff dosyalarını ve gerekli diğer dosyaları (TM, TB, referanslar) gönderebiliriz.

trados proje paketi

 

Create Project Package öğesine tıkladıktan sonra bu ekranda pakete dahil etmek istediğimiz öğeleri onay kutusunu işaretleyerek seçiyoruz.

Aynı zamanda hangi dosyanın ne amaçla projede bulunduğunu görebiliyoruz. (Translateable veya Reference)

Ardından Next ile bir sonraki ekrana geçiyoruz.

Resim12

Bu ekranda dikkat etmemiz gereken şey projenin nereye kaydedileceğidir. Bunu ilk işaretli kısımdan görebiliriz. Browse seçeneği ile farklı bir konuma kaydedebiliriz.

Create one package seçeneği ise varsayılan olarak seçilidir ve projelerin belirli hacimlerde bölünecek olması haricinde kullanılması tavsiye edilmez.

Next ile bir sonraki ekrana geçiyoruz.

 

Resim122

Name kısmına paketin adını giriyoruz. (Buraya yazacağımız şey projenin adını etkilemez.)

Assign to kısmında kullanıcı yoksa (varsayılan olarak yoktur) eklememiz gerekir ki projeyi atayabilelim. Eklemezsek işleme devam edemeyiz.

Ardından, projen aşaması (Translate, Edit ve Review gibi), teslim tarihi, saati ve çevirmene notlar gibi kısımları gerektiği şekilde doldurabiliriz.

Sonrasında Next ile bir sonraki ekrana geçiyoruz.

2222

Bu ekranda ise ilave seçenekleri düzenleyebiliriz.

Yandaki ekran görüntüsünde seçili olan ayarlar önerdiğimiz ayarlardır.

1. kısım TM’i paketlere dahil edecek,
2. kısım gizlilik amacıyla kullanıcı bilgilerinin paylaşılmamasını sağlayacak,
3. kısım analizi güncelleyecek,
4. kısım ise gerekli dosyaları (TM, TB vb.) tercümanla paylaşmanızı sağlayacaktır.

Finish ile proje paketi oluşturma işlemini tamamlıyoruz.

33333

Son olarak, paket oluşturma işlemi sorunsuz şekilde tamamlandıktan sonra, Open Target Folder seçeneği ile oluşturduğumuz pakete kolayca ulaşabilir ve çevirmene gönderebiliriz.

Close ile pencereyi kapatırsak, Projects görünümünden Open Project Folder veya Files görünümünden Explore Containing Folder seçeneklerinden proje paketine ulaşabiliriz. (Packages > Out klasörü altında olacaktır)

11111

 

,

Trados’ta Proje Nasıl Oluşturulur?

Trados’ta proje oluşturma dersimizde, yazılımı kullanarak çeviri projelerini nasıl oluşturacağınızı adım ve detaylarıyla aktarmaya çalıştık.

Welcome sekmesinden veya Projects sekmesinden New Project öğesini seçiyoruz.

tradosta proje oluşturma

Daha önceden hazırlanmış şablon kullanılmayacaksa Next ile bir sonraki ekrana geçiyoruz.

tradosta proje oluşturma

Proje Bilgileri ve Konumu

11111

Name kısmına Proje Adı giriyoruz.

Location kısmından projenin kaydedileceği konumu (klasörü) değiştirebiliriz.

Ancak varsayılan kayıt konumunu değiştireceği için tavsiye etmiyoruz.

Next ile bir sonraki ekrana geçiyoruz.

Dil Çifti

tradosta proje oluşturma

Source Language kısmından kaynak metnin dilini seçiyoruz.

Hemen altındaki Target Language kısmından hedef metnin dilini seçiyoruz ve Add seçeneği ile ekliyoruz. Eklenen diller sağ tarafta görünüyor.

Birden fazla dile çeviri yapılacak olması halinde birden fazla dil ekleyebiliriz.

Next ile bir sonraki ekrana geçiyoruz.

Dosya Ekleme

tradosta proje oluşturma

Çevirisi yapılacak dosyayı veya klasörü,
Add Files veya Add Folder seçeneği ile yüklüyoruz.

Trados çok fazla dosya türünü desteklemektedir, ancak görüntü dosyaları (jpg, jpeg, png vb.) buna dahil değildir. Trados’a özgü .sdlxliff dosyalarını da bu bölümde ekleyebiliriz.

Eklenen dosyanın üzerine tıklayarak kullanım türünü değiştirebiliriz. Yanda göründüğü gibi çevrilecek bir dosya «Translatable» ve çevirmenin referans alabileceği «Reference» dosyası ekleyebiliriz.
Ancak referans dosya seçeneği pek kullanılmaz ve karışıklık olmaması adına ayrıca gönderilir.

Next ile bir sonraki ekrana geçilir veya Finish ile
TM veya TB eklemeden proje oluşturma işlemi tamamlanabilir.

TM Ekleme

tradosta proje oluşturma

Bu ekranda varsayılan olarak tüm dil çiftleri için TM eklenmesini öneriyoruz. Birden fazla dil çifti olduğunda dile özel seçim yapmak için sol kısımda dil çiftinin üzerine tıklamamız gerekir.

Add/File Based TM seçeneği ile mevcut TM’i ekleyebilir veya Create seçeneği ile yeni bir TM oluşturabiliriz.

Yeni TM oluştururken, adını ve kaydedileceği konumu belirledikten sonra ekstra bir ayar yapmamız gerekmez. Finish ile TM oluşturma işlemini tamamlayabiliriz.

Enabled ve Update seçeneklerinin işaretlenmiş olması gerekir. Enabled, TM’deki verilerin çeviri sırasında bize öneri olarak sunulmasını, Update ise yapmış olduğumuz çevirilerin belleğe işlenmesini sağlar.

Next ile bir sonraki ekrana (TB ekleme) geçebilir veya Finish ile proje oluşturma işlemini tamamlayabiliriz.

TM Ayarları

Resim4

TM ekleme ekranında Search kısmına tıkladığımızda yapılacak aramanın özelliklerini ayarlayabiliriz.

Segment bazında yapılacak TM araması sonuçları için Translation sekmesinden, kelime veya kelime grubu bazında yapılacak TM araması sonuçları için Concordance sekmesinden ayarları yapabiliriz.

Temelde kaç adet eşleşmenin ve minimum eşleşme yüzdesinin ayarlanması için kullanılır. %70 varsayılandır.

%100 eşleşmelere rağmen daha düşük yüzdeli eşleşmeler olan Kısmi Eşleşmelerin de görüntülenmesi için ilk onay kutucuğunu işaretlememiz gerekir.

Next ile bir sonraki ekrana (TB ekleme) geçebilir veya Finish ile proje oluşturma işlemini tamamlayabiliriz.

Sözlük- TB (Termbase) Ekleme

resim5

Bu ekranda Sözlük (Termbase) ekleyebiliriz.

Add seçeneğine tıkladığımızda üstteki pencere açılacaktır. Buradan Browse seçeneği ile eklemek istediğimiz sözlük dosyasını seçip onay işareti olduğundan emin olduktan sonra OK’a tıklıyoruz.

Sonrasında Next ile bir sonraki ekrana geçebilir veya Finish ile proje oluşturma işlemini tamamlayabiliriz.

Perfect Match

Resim6

Perfect Match’lerin işlenip işlenmeyeceğini seçtiğimiz ekrandayız.

Sol alttan 2. seçeneği seçmemiz halinde belgeye çeviriler işlenmeyecek ve hedef kısmı boş kalacaktır.

Sonrasında Next ile bir sonraki ekrana geçebilir veya Finish ile proje oluşturma işlemini tamamlayabiliriz.

Task Seçimi

Resim56

Task Sequence bölümünden projeyi hazırlarken kullanılacak yöntemi seçiyoruz.

Prepare önerdiğimiz yöntem olup TM’deki verileri Çalışma Dosyasına işlemenizi sağlayacaktır.

Analyze Only öğesini seçtiğimizde proje TM’e göre analiz edilecek ancak TM verileri Çalışma Dosyasına işlenmeyecektir.

Sonrasında Next ile bir sonraki ekrana geçebilir veya Finish ile proje oluşturma işlemini tamamlayabiliriz.

Analiz Ayarları

22

Sol kısımdan Analyze Files sekmesini seçtikten sonra sağ bölümde analiz ayarlarını gerçekleştirebiliriz.

Aynı proje içerisindeki farklı dosyalar arasındaki tekrar eden kısımlar (Cross-File) için 1. onay kutusunu,

Aynı proje içerisindeki her bir dosyada dosya bazlı tekrarlar (Internal) için 2. onay kutusunu,

Kilitlenmiş segmentleri (Locked) ayrı bir kategori olarak analiz etmek için 3. onay kutusunu seçeriz.

Sonrasında Next ile bir sonraki ekrana geçebilir veya Finish ile proje oluşturma işlemini tamamlayabiliriz.

Pre-Translate Ayarları

221

Sol kısımdan Pre-Translate sekmesini seçtikten sonra sağ kısımdan ayarlarını yapıyoruz.

Minimum eşleşme oranı varsayılan olarak %100’dür ve bu şekilde kullanılması önerilir.

Overwrite bölümü ise TM’deki verilerin Çalışma Dosyasına ne şekilde işleneceğine dair seçeneklerin sunulduğu bölümdür.

Çalışma dosyası üzerinde TM’den gelen %100’lerin onaylanması için 1. onay kutusunu, kilitlenmesi için 2. onay kutusunu, context match’lerin onaylanması için 3. onay kutusunu, kilitlenmesi için 4. onay kutusunu işaretliyoruz.

Bunların hemen altında, eşleşme bulunamadığında hedef segmentin boş mu bırakılacağına yoksa kaynak dildeki metnin mi ekleneceğine dair bir kısım mevcut.

Sonrasında Next ile bir sonraki ekrana geçebilir veya Finish ile proje oluşturma işlemini tamamlayabiliriz.

Proje Özeti

111

Bu ekranda süreç boyunca yapmış olduğumuz işlemlerin bir özetini görüp kontrol edebiliriz.

Finish ile proje oluşturma işlemini tamamlayabiliriz.

İşlemler

233

Projenin yazılım tarafından hazırlanması sırasında karşımıza böyle bir ekran çıkacaktır.

Son Ekran

Resim511

İşlemlerin sorunsuz tamamlanması durumunda seçili bölümde herhangi bir error veya warning görünmez.

Close seçeneğine tıklayarak süreci sonlandırabiliriz.

Artık projeniz hazır! 🙂

,

Trados Proje Süreci (SDL Studio Proje Süreci)

Trados’ta proje yönetimi yapacak çevirmen ve proje yöneticisi arkadaşlarımız için hazırladığımız dersimizde, Trados proje süreci adımlarını derledik.

proje-sureci

Çeşitli formatlarda alınan dosyalar proje oluşturma aşamasında kullanılır.

– PDF ve Word formatındaki dosyalar en çok kullanılan dosyalardır.

Jpeg, jpg, png gibi uzantılara sahip resim dosyaları

trados proje süreci2

İhtiyaca uygun çeviri belleği (TM) eklenir.

Varsa sözlük (TB) eklenir.

trados proje süreci

Çalışma Dosyası, TM ve TB dahil edilerek Proje Paketi oluşturulur.

trados proje süreci 4

Çevirisi tamamlanan proje tekrar paket haline getirilir ve teslim edilir.

trados proje süreci

Çeviri sonrası işlemler:

– Spell Check (İmla Kontrolü)

– QA Check (Kalite Kontrol)

trados proje süreci

Tamamlanan projeden Word formatında hedef dosyası oluşturulur.

Proje Süreci Özeti

trados proje süreci özeti