yerellestirme-nedir

Yerelleştirme, daha önce birden fazla dile çevrilmiş bir ürün içeriğinin; belirli bir coğrafya, toplum, kültür veya pazar için geçerli dil kuralları ve kültürel özelliklere göre uyarlanmasıdır. Yerelleştirme nedir sorusunun cevabı zamanla değişecek olmakla birlikte, daha detaylı süreçler olan ürün içeriği çevirisi ve kültürel uyarlama işleminin ikinci aşaması olarak değerlendirilebileceğini söyleyebiliriz. Amacı ise farklı pazarlarda kullanılan iletişim dilinin, bölgenin kültürü, toplumsal alışkanlıkları ve tarihi geçmişine bağlı olarak gösterdiği değişkenliği en aza indirgemek ve ürünün ilgili kişiler tarafından daha kolay anlaşılır olmasını ve benimsenmesini sağlamaktır.

Yerelleştirme, uygulama yöntemi açısından çeviri/tercümeden farklıdır çünkü yerelleştirmede ürünü yerel ihtiyaçlara göre uyarlamak için hedef kültür kapsamlı olarak araştırılır ve incelenir.yerellestirme-nedir

Yerelleştirme süreci genellikle yazılım, bilgisayar oyunları ve internet siteleri için yapılacak çeviri işlemi ve çeviriyi takip eden kültürel uyarlama süreci olarak karşımıza çıkar. Bunun yanında, dublaj, altyazı, ses kaydı gibi diğer multimedya içeriklerin de uyarlanmasında yerelleştirme tekniklerinden faydalanılır.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *